Son Dakika Haberler

Damızlık düve alım desteği için müracaatlar başladı

Damızlık düve alım desteği için müracaatlar başladı
Okunma : 40 views Yorum Yap

Yapılan açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığının, hayvancılık desteklemeleri uygulama tebliğinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Başvuruların, işletme sahibi tarafından dilekçe ile 07 Aralık 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine şahsen yapılacağı da belirtilerek, düve alım desteğine gerçek ve tüzel kişilerin sadece bir işletmesi için başvurabileceklerine vurgu yapıldı.

Bakanlık tarafından TÜRKVET’e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilerin bir işletme kapasitesini en fazla 20 başa tamamlayacak şekilde desteklenecek olduğu da belirtilerek, düve alım bedelinin yüzde 40’ının hibe olarak verileceğine dikkat çekildi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; düve alım desteği müracaat şartları ise şu şekilde sıralandı:

a) Yetiştiricinin işletmesinin, Karar’ın yayım tarihi (05/11/2020) itibariyle TÜRKVET’e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir.

b) Bir işletme; kapasitesini 20 (yirmi) başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır.

c) Bu kapsamda desteklemeden yararlandırılacak düveler; *Etçi Irklar; Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Bleu *Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh), Brown Swiss, Mondbeliard *Sütçü Irklar; Jersey (Karadeniz Bölgesindeki İller), Holstein *Manda

d) Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin %40’ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen desteklemeye esas 2020 yılı gebe düve fiyatı 14.000 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 8.000 TL/baş, gebe manda fiyatı 12.000 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 7.000 TL/baş olarak belirlenmiştir.

e) Düveler/mandalar; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilir. Hayvanlar, Karar’ın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır.

g) Destek kapsamında alınan düveler/mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılamaz. Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar işletmeye konulur. Düvelerin/mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM’den izin alınması koşuluyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere düvelerin/mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır.

ğ) Gerek görülmesi halinde düve/manda temini ve ilgili düzenlemeler HAYGEM’ce yapılır.