İHALE İLANI | Hür Haber Ajansı

 

İndex

İHALE İLANI

01 Ekim 2015, Perşembe 16:19:47 Kaydet Paylaş
İHALE İLANI

Haber

Yazı boyutu Azalt Arttır
KARS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-İl  Özel İdaresi demirbaşına kayıtlı bulunan  1 adet  1986 model  Caterpil  D7G dozer  , 1992 model Çukurova Beko loader  4x4 kanal kazıcı ve yükleyici  iş makinaları  ve 1 adet  2010 model  36.EZ.048 plakalı  Audi A8 long aracın  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49 maddesi gereğince  açık artırma suretiyle  satışının  İl Encümenince yapılacaktır.

2-İhale geçici teminatın muhammen bedelin  % 3’dür.Geçici teminat  olarak Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin  T.C. Vakıflar Bankası şubesindeki  TR 80 0001 5800 7290 4580 71  nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği şekilde yatırılacaktır.

3-Tespit edilen  1 adet Caterpil  D7G dozerin tahmini muhamnen  satış bedeli  70.000.00 TL.dir. Geçici teminat bedeli (% 3) 2.100.00 TL,  1 adet Çukurova Beko loader 4x4 Kanal kazıcı ve yükleyicinin tahmini muhammen satış bedeli  18.000,00 TL.dır.   Geçici teminat bedeli  (% 3) 540,00TL.dır.

 1 adet 2010 model 36.EZ.048 plakalı Audi A8 long aracın tahmini Muhammen i satış bedeli 65.000.00 TL.dır.Geçici  teminat bedeli (%3)  1.950.00 TL olarak yatırılacaktır.

4-İhale İl Encümenince, Kars İl Özel İdaresi Cumhuriyet mahallesinde bulunan  İl Genel Meclis binasının Encümen toplantı salonunda  20.10.2015 Salı günü saat: 14.00 de Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır.

5-Satışı yapılacak olan söz konusu iş makinaları ve araca  ait satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kars İl Özel İdaresi  Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

6-İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

                Gerçek Kişiler için;

                a-Onaylı Nüfus cüzdanı örneği

                b-Türkiye sınırlarında kanuni ikametgah belgesi.

                c-Onaylı imza sürkileri

                d-Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri,

                e-Geçici teminata ilişkin banka dekontu,

                f-Vergi Mükellefi ise;

                fl-Bağlı olduğu vergi dairesi

                f2-Vergi numarası

                f3-Vergi borcu olmadığını gösterir belge,

                g-İmzalanmış şartname metni,

                Tüzel kişiler için;(Kooperatif,vakıf,dernek,şirket vb.)

                a-İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı   bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yada benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış  tüzel  kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

                b-Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri ve yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi,

                               c-Tüzel kişilik vergi mükellefi ise;

                               c1-Bağlı olduğu vergi dairesi

                               c2-Vergi numarası

                               c3-Vergi borcu olmadığını gösterir belge

                               d-İmzalanmış şartname örneği

                               e-Geçici teminata ilişkin banka dekontu

                               f-Onaylı imza sirküleri

                               İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edecektir.

7-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9-İdare,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29.ncu maddesi gereğince  ihaleye yapıp yapmamakta serbestir.

10-Son müracaat tarihi 20.10.2015 Salı günü saat: 14.00’e kadardır.

 

 

                İLAN OLUNUR 
Bu Haberin Manşeti :

İHALE İLANI
Bugün Atılan Manşetleri Görmek İçin TIKLAYINIZ


Okunma : 2102
Servisler » iPhoneMobilHaber SMSGörüntülü HaberFacebookTwitterSitene Ekle

Diğer Haberler