Yayın İlkeleri | Hür Haber Ajansı


İndex

Yayın İlkeleri

12-11-2019
Yayın İlkeleri

Haber

Hür Haber Ajansı

Ulusal Haber Ajansı Yayın İlkeleri

İnternet Bilinci Geliştirme:
Ulusal Haber Ajansı, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.

Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı:
Ulusal Haber Ajansı, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.

Çok Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık:
Ulusal Haber Ajansı, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.

Eğitici olmak:
Ulusal Haber Ajansı, bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar.

Cevap Hakkına Saygı:

Ulusal Haber Ajansı, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.

Önyargısız Yaklaşım:
Ulusal Haber Ajansı, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.

Doğruyu Arama Kaygısı:

Ulusal Haber Ajansı, olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar.

Öncü olmak:
Ulusal Haber Ajansı, internet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.

Güvenilirlik:
Ulusal Haber Ajansı, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.