Son Dakika Haberler

Toraman’ın iddiasına açıklama geldi

Toraman’ın iddiasına açıklama geldi
Okunma : 22 views Yorum Yap

CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman’ın Susuz’da faaliyet gösteren çiftçilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen destek ödemelerinden dolayı mağdur oldukları yönündeki iddialarına açıklama geldi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; ilimiz üreticilerine, 2020 yılı üretim sezonunda 2018 yılından başlanarak aynı parsele üst üste 3 yıl aynı ürünü ekmeleri halinde 3. yıl bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanamayacakları konusunda resmi duyuru, ilan ve bilgilendirme yapılmış olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada; “Bakanlığımızın 2020 Yılı Yem Bitkileri Destekleme Ödemesi kapsamında İl ve İlçe Müdürlüğü Personellerimizce Haziran-Ağustos aylarında Üreticilerimizin beyanlarına istinaden, yem bitkisi üretimi yapılan tarım parselleri GPS cihazlarıyla koordinat alınarak arazi kontrolleri tamamlanmıştır. Yerinde kontrol sonucunda alınan koordinatlar Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerinden incelenmiş ve neticelendirilmiştir.

Ancak 09.11.2019 tarih ve 30943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” ‘in 24. Maddesinin ö Bendinde “2018 üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre iş ve işlemler yapıldığı için İlimizde 2020 yılı Yem Bitkisi Destekleme Ödemesi ile eski yıllarda yapılan ödemeler arasında fark oluşmuştur.

İlimiz üreticilerine, 2020 yılı üretim sezonunda 2018 yılından başlanarak aynı parsele üst üste 3 yıl aynı ürünü ekmeleri halinde 3. yıl bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanamayacakları konusunda resmi duyuru, ilan ve bilgilendirme yapılmıştır.

2020 yılı Yem Bitkileri Destekleme iş ve işlemleri tamamlanarak 22.12.2020 tarihinde İlimiz genelindeki bütün köylerde askıya çıkılmıştır. Üreticilerimizin askı süresi içerisinde yapmış oldukları itirazalar değerlendirilerek, kendilerine sonuçları hakkında resmi cevap verilecektir.” denildi.